• 7/24 HİZMET
    7/24 HİZMET %100 müşteri memnuniyetini esas alan laboratuarımız zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak hızlı sonuçlar sunmayı ilke edinmiştir.
  • UZMAN PERSONEL
    UZMAN PERSONEL Eğitimli, konusunda uzman, deneyimli ve çevreye duyarlı personel kadromuz her geçen gün kendini geliştirmeye devam etmektedir.
  • HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR
    HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR Son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuarımız müşterilerine daha çabuk ve daha güvenilir sonuçlar sunmaktadır.

Resmî Gazete

10 Ocak 2016 PAZAR   Sayı : 29589

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Kaldırılan Madde:

Geçici Madde 1 — Kentsel atıksu deşarjları ile ilgili yükümlülükler ve süreler;

 

 

Nüfus*

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne Göre Arıtma Tesisini İşletmeye Alma Tarihleri (Yıl)

Ana Kolektör Yapımı İçin  Verilen Ek Süreler** (Yıl)

Bu Yönetmelik Gerekliliklerinin Sağlanması

>100000

2008

2

2022

100000-50000

2009

3

2022

49999-10000

2010

3

2022

9999-2000

2011

3

2022

<2000

-

-

-

 

Tarihler yıl sonunu ifade etmektedir.

* 31.12.2014 tarihinden itibaren eşdeğer nüfus olarak alınacaktır.

** İş temrin planında ana kolektör ihtiyacını belirten ve Bakanlıkça uygun görülen belediyeler için geçerlidir.

 

Kaynak: Resmi Gazete 

Resmî Gazete

10 Ocak 2016 PAZAR Sayı : 29589

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 5 – Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.2, Tablo 21.3 ve Tablo 21.4, 31/12/2017 tarihine kadar uygulanır. Bu tarihten sonra söz konusu hükümler yerine, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

İlgili  Maddeler  

Evsel Nitelikli Atıksular İçin Deşarj Standartları

Madde 32 -  (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

b) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 120-600 kg/gün (Eşdeğer nüfus 2000 -10 000 arasında).

c) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 600-6000 kg/gün (Eşdeğer nüfus 10 000-100 000 arasında).

d) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 6000 kg/gün’den büyük (Eşdeğer nüfus 100 000 veya daha fazla).

 

İle;

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

 Tablo 21.2: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular

(Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün, Nüfus = 2000-10000)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)

(mg/L)

  50

  45

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

160

110

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

60

30

pH

-

6-9

6-9

                                                                                                                                                                                       

Tablo 21.3: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000 

  Kg/Gün’den Büyük, Nüfus=10000-100000)

            

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)

(mg/L)

  50

  45

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

140

100

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

45

30

pH

-

6-9

6-9

 

Tablo 21.4: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular(Sınıf 4: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 6000 Kg/Gün’den

Büyük, Nüfus > 100000) 

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)

(mg/L)

  40

  35

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

120

90

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

40

25

pH

-

6-9

6-9

 

 

Kaynak: Resmi Gazete 

Haberler