• 7/24 H襤ZMET
  7/24 H襤ZMET %100 m羹teri memnuniyetini esas alan laboratuar覺m覺z zaman s覺n覺rlamas覺n覺 ortadan kald覺rarak h覺zl覺 sonu癟lar sunmay覺 ilke edinmitir.
 • UZMAN PERSONEL
  UZMAN PERSONEL Eitimli, konusunda uzman, deneyimli ve 癟evreye duyarl覺 personel kadromuz her ge癟en g羹n kendini gelitirmeye devam etmektedir.
 • HIZLI VE GVEN襤L襤R SONULAR
  HIZLI VE GVEN襤L襤R SONULAR Son teknoloji cihazlarla donat覺lm覺 laboratuar覺m覺z m羹terilerine daha 癟abuk ve daha g羹venilir sonu癟lar sunmaktad覺r.

evre Referans Laboratuvar覺 taarf覺ndan SES ile ilgili s覺k sorulan sorularla ilgili a癟覺klama yay覺nlanm覺t覺r.

S羹rekli Emisyon l癟羹m Sistemleri (SES) ile ilgili olarak telefon, e-posta ve/veya resmi yaz覺larla sorulan sorularla ilgili olarak aa覺daki hususlarda a癟覺klama yap覺lmas覺na gerek duyulmutur.

 • SES kurulu tesislerden eker fabrikalar覺 sezonluk 癟al覺t覺klar覺 i癟in S羹rekli Emisyon l癟羹m Sistemleri Kampanya d繹nemi haricindeki s羹re癟te, s羹rekli emisyon 繹l癟羹m sisteminin sal覺kl覺 癟al覺覺p 癟al覺mad覺覺n覺n periyodik olarak kontrol edilmesi art覺yla kapat覺labilecei, bunun salanmas覺 amac覺yla KGS-3 繹l癟羹mlerinin her ay d羹zenli olarak sistem 癟al覺t覺r覺larak yap覺lmas覺, YGT 繹l癟羹mlerinin ise kampanya d繹neminden bir ay 繹nce sistemin 癟al覺t覺r覺larak ya da kampanya d繹nemi balar balamaz yetkili laboratuvarlara yapt覺r覺lmas覺 gerekmektedir. Ayr覺ca kurulumu yapan firmadan ilgili cihazlar覺n farkl覺 dier muhafaza ve bak覺m koullar覺 var ise bilgi edinilerek kullan覺m d覺覺 d繹nem i癟in bir bak覺m ve muhafaza prosed羹r羹 oluturulmal覺d覺r. Kampanya d繹nemi balang覺癟 ve biti tarihlerinin ayr覺ca resmi yaz覺 ile Bakanl覺覺m覺za bildirilmesi gerekmektedir.

 • SES kurulu tesislerin;
  1. Baca gaz覺 ar覺tma sistemi ar覺zalar覺n覺,
  2. retime ara verilen zamanlar覺,
  3. Bak覺m dolay覺s覺yla tesisin 癟al覺mad覺覺 s羹releri,
  4. SES cihaz ar覺zalar覺n覺 (ar覺zan覺n balang覺癟 tarihi teknik servis raporu ile birlikte)
  5. SES cihaz ar覺zalar覺n覺 (ar覺zan覺n biti tarihi teknik servis raporu ile birlikte)
  6. Limit a覺m raporlar覺 (Ayl覺k olarak evre ve ehircilik 襤l M羹d羹rl羹羹ne )

Resmi yaz覺 ile Bakanl覺覺m覺za bildirim yapmas覺 gerekmektedir.

 • SES kurulu tesislerin;
  1. retim faaliyetlerinin uzun s羹reli (3 ay ve daha uzun s羹relerde) durdurulmas覺,
  2. Tesisin yeniden 羹retim yapmaya balamas覺 (uzun s羹reli durularda) ,
  3. Tesis faaliyetinin sona ermesi (kapanmas覺),

Durumlar覺nda evre ve ehircilik 襤l M羹d羹rl羹羹n羹n de onay覺 al覺narak Bakanl覺覺m覺za resmi yaz覺 ile bilgi verilmesi gerekmektedir.

 • Sezonluk 羹retim yapan eker fabrikalar覺, 羹retim faaliyetlerini uzun s羹reli durduran tesisler, kapanan tesisler haricinde S羹rekli Emisyon l癟羹m Sistemleri kapat覺lamaz. Her t羹rl羹 kapatma ilemi talebi evre ve ehircilik 襤l M羹d羹rl羹羹n羹n onay覺n覺 m羹teakip Bakanl覺覺m覺za resmi yaz覺 ile bilgi verilerek yap覺lmal覺d覺r. SES sistemi ile ilgili kapatma ilemi sadece Bakanl覺覺m覺z bilgisi dahilinde yap覺labilir.
 • K覺sa s羹reli 羹retim durmas覺 veya ar覺tma sistemi ar覺zalar覺 ile ilgili olarak tesisler SES verileriniSES Web Servis Veri Aktar覺m K覺lavuzundatan覺ml覺 veridurum kodlar覺 ile g繹ndereceklerdir.
 • Durum kodlar覺n覺n SES yaz覺l覺mlar覺nda manuel olarakatanmamas覺gerekmektedir. rnein 羹retim durduunda bacada emisyon olmamas覺 nedeniyle oksijen ve s覺cakl覺k deerleri tesislere g繹re farkl覺l覺k g繹stermekle birlikte belli sabit deerler almaktad覺r. SES yaz覺l覺mlar覺 bu deerlere g繹re tan覺mlanm覺 form羹ller kullan覺larak otomatik olarak veri durum kodunu Proses Kapal覺olarak g繹ndermelidir.
 • Merkez yaz覺l覺m Web Servis Apide yeni bir veri durum kodu tan覺mlanm覺t覺r. Tesislerin buna uygun d羹zenleme yaparak verilerini g繹ndermeleri gerekmektedir. Ar覺zalanan ar覺tma sistemi hangi parametreleri etkiliyorsa o parametrelerin durum kodu 28 olarak g繹nderilmelidir. rnein Toz ar覺tma sisteminde (Elektrostatik Filtre) ar覺za varsa Toz verisine ait durum kodu 28 olarak g繹nderilmelidir. DeNOx sisteminde ar覺za varsa NOx verisine ait durum kodu 28 olarak g繹nderilmelidir.

Status Kodu

Status Kod Ad覺

A癟覺klama

28

Ar覺tma Sistemi Ar覺zas覺

Ar覺tma sisteminde ar覺za olmas覺 durumunda veriler bu durum kodu ile g繹nderilmelidir. Ar覺tma sistemi hatas覺 veri durum kodu, ar覺tma sistemine tak覺lacak sens繹rler vas覺tas覺yla veya tesisin s羹re癟 izleme sistemi 羹zerinden dijital 癟覺k覺 olarak al覺narak otomatik olarak atanmal覺d覺r. Ar覺tma sistemi ar覺zalar覺nda tesisler en k覺sa s羹rede m羹dahale ederek sorumlu olduklar覺 mevzuata uygun hareket etmek durumundad覺r.

 • Bakanl覺覺m覺zca SES verilerinin takibi i癟in veri gelip gelmeme durumlar覺 Bakanl覺覺m覺zca takip edilerek tesisten 2 (iki) g羹n boyunca veri gelmeme durumunda Tesis SES Yetkilisine uyar覺 e-postas覺 g繹nderilmektedir. SES yetkililerinin bu uyar覺 e-postalar覺na g繹re sistemlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: http://laboratuvar.cevre.gov.tr/

Haberler