• 7/24 HİZMET
  7/24 HİZMET %100 müşteri memnuniyetini esas alan laboratuarımız zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak hızlı sonuçlar sunmayı ilke edinmiştir.
 • UZMAN PERSONEL
  UZMAN PERSONEL Eğitimli, konusunda uzman, deneyimli ve çevreye duyarlı personel kadromuz her geçen gün kendini geliştirmeye devam etmektedir.
 • HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR
  HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR Son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuarımız müşterilerine daha çabuk ve daha güvenilir sonuçlar sunmaktadır.

İş Hijyeni Ölçümleri

 

İş Hijyeni nedir?

İş ortamında bulunan, kişinin fiziksel ya da ruhsal sağlığını bozabilecek olan  unsurların belirlenerek, sağlık risklerine karşı ortamda iyileştirmeler yapılmasına “iş hijyeni” denir.

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi nedir?

Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını,

İş Hijyeni Ölçümlerinde Laboratuvarımız Tarafından Yapılan Ölçümler

 • Gürültü
 • Toz
 • VOC (53 Adet)
 • Titreşim
 • Termal Konfor
 • Aydınlatma
 • Formaldehit
 • Hidrojen Siyanür

 

Yeşil Beyaz Kalite ve Çevre Analiz Laboratuvarı İSGUM kapsamı http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/yesil_beyaz.pdf

 • Ağır Metaller
 • Amonyak
 • Silika Tozu
 • Karbonmonoksit
 • Asbest ve Diğer Lifler
 • Oksijen
 • Toksik Gaz ve Buhar

 

 

 

 

Kimler İş hijyeni ölçümü yaptırmakla yükümlüdür?

Tüm işyerlerinde, işveren, çalışanlarının iş hijyenini sağlamakla yükümlüdür.

 

Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

 

Yönetmelikte aşağıdaki şekilde açıkça belirtilmiştir.

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları kapsar.

 

 

 

İş Hijyeni ölçümlerini Kim yapabilir?

İş hijyeni ölçüm ve analizlerini sadece Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik  kapsamında ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz, bağımsız ve tarafsız laboratuvarlar tarafından yapılır.

İş Hijyeni Yönetmeliği için tıklayınız:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130820-3.htm

 

 

 

 

 

Haberler