• 7/24 HİZMET
    7/24 HİZMET %100 müşteri memnuniyetini esas alan laboratuarımız zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak hızlı sonuçlar sunmayı ilke edinmiştir.
  • UZMAN PERSONEL
    UZMAN PERSONEL Eğitimli, konusunda uzman, deneyimli ve çevreye duyarlı personel kadromuz her geçen gün kendini geliştirmeye devam etmektedir.
  • HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR
    HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR Son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuarımız müşterilerine daha çabuk ve daha güvenilir sonuçlar sunmaktadır.

ÖNEMLİ MADDELER

13- Yetkili laboratuvar, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları, ölçüm ve analiz hizmeti verdiği tesise kesmek zorundadır.

14- Yetkili laboratuvar, yapmış olduğu tüm ölçüm ve analizlere ait tahsilatı bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleştirir. Laboratuvar, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontları, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde, ilgili birime sunar. Laboratuvar, yaptığı numune alma, ölçüm ve analiz bedelinin tahsilini kendisine ait tek bir IBAN numarası üzerinden yürütür ve IBAN numarasını Bakanlığa bildirir. Kullanılan IBAN numarasında değişiklik olması halinde de Bakanlık bilgilendirilir.

*Madde14’ e göre firmaların resmi numunelerine (iç izleme, çevre izni, şahit, denetim, emisyon, imisyon, gürültü, ek1, ek2, tüm yönetmelik kapsamı analizleri  vb.) ait raporlarını teslim almaları için öncelikle Laboratuvarın teklifte belirttiği İBAN numarasına ilgili raporun kodunu açıklamalara yazarak ölçüm/analiz  bedelinin tamamının ödenmesi, gerekmektedir. Ödemelerin nakit, çek veya verilen İBAN numarası haricinde bir hesaba yapılması Bakanlık tarafından Kabul EDİLMEMEKTEDİR:  Ödemeye istinaden rapor firmaya iletilecektir. Sonrasında laboratuvar ölçüm ve analizlere ait teklifi, fatura ve ödemeye ilişkin dekontları, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirecektir.

15- Emisyon, İmisyon, SEÖS, Gürültü, ölçüm ve analizlerinde, fatura ve banka dekontu açıklama kısmına, ölçüme ait Emisyon Ölçüm Paneli kayıt numarası da girilir.

16- Asgari Fiyat Tarifesine uyulmadığının tespiti halinde, tesiste yapılan ölçüm ve analizlere ait rapor geçersiz sayılır, dolayısıyla bu rapora istinaden sanayi tesisine verilen her türlü izin de iptal edilir. Bir başka laboratuvar tarafından ölçüm ve analizlerin yinelenmesi sağlanır. Ölçüm ve analizin yenilenmesi durumunda, ölçüm ve analiz masrafları ilgili tesis tarafından karşılanır.

http://laboratuvar.cevre.gov.tr/akanhaber_detay.asp?ID=261

Haberler