• 7/24 HİZMET
  7/24 HİZMET %100 müşteri memnuniyetini esas alan laboratuarımız zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak hızlı sonuçlar sunmayı ilke edinmiştir.
 • UZMAN PERSONEL
  UZMAN PERSONEL Eğitimli, konusunda uzman, deneyimli ve çevreye duyarlı personel kadromuz her geçen gün kendini geliştirmeye devam etmektedir.
 • HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR
  HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR Son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuarımız müşterilerine daha çabuk ve daha güvenilir sonuçlar sunmaktadır.

Su, atık su ve yüzeysel suların ; aşağıda belirtilen yönetmeliklerin belirlediği parametrelerce , belirli periyotlarda analiz edilmesi zorunludur.

 1. 31.12.2004 R.G.No:25687 "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"
 2. 09.01.2006 R.G. No:26048 “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği"
 3. 26.11.2005 R.G.No: 26005 "Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2. Analizleri)"
 4. 27.06.2009 R.G No 27271 "Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği"
 5. 08.01.2006 tarih ve 26047 "Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği"
 6. 20.03.2010 R.G No:27527 "Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği"

Parametreler; 

 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Klorür Tayini
 • pH Tayini
 • Toplam Askıda Katı Madde Tayini
 • Amonyak/Amonyum Azotu Tayini
 • Serbest Klor ve Bağlı Klor Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Fenol Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Toplam Krom Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Renk Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Çökebilen Katı Madde Tayini
 • Silisyum Tayini
 • Florür Tayini
 • Toplam Azot Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Nitrit Tayini
 • Anyonik Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
 • Ortofosfat Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Klorofil-a Tayini
 • Bor Tayini
 • Asidite Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Toplam Sertlik Tayini
 • Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR) (Hesaplama Yöntemi)
 • Metaller İçin Ön İşlemler ve Çözünmüş ve Toplam Metal Tayini (ICP-OES ile) (B, Na, Mg, Al, P, K, Ca, V, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba, Hg, Pb, Be, Li, Si, Sn, Tl, Sr, Ti)
 • Mineral Yağlar ve Türevleri
 • Hidrokarbonlar
 • Katran ve Petrol Kökenli Yağlar
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAHs)
 • Fenollerin Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
 • Civa (hidrür sistemi ile)
 • Uçucu Askıda Katı Madde
 • RSC (Sodyum Karbonat Kalıntısı)
 • Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF) (Seyreltme Metodu )
 • Renk Tayini (Spektrofotometrik Metot )
 • Renk Tayini (Pt/Co)
 • Organik Azot (Makro-Kjeldahl Metodu)
 • Hidrazin (Spektrofotometrik Metot)
 • Toplam Organik Karbon/ Çözünmüş Organik Karbon
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOCs )

Sayfa 11 / 11