• 7/24 HİZMET
  7/24 HİZMET %100 müşteri memnuniyetini esas alan laboratuarımız zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak hızlı sonuçlar sunmayı ilke edinmiştir.
 • UZMAN PERSONEL
  UZMAN PERSONEL Eğitimli, konusunda uzman, deneyimli ve çevreye duyarlı personel kadromuz her geçen gün kendini geliştirmeye devam etmektedir.
 • HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR
  HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR Son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuarımız müşterilerine daha çabuk ve daha güvenilir sonuçlar sunmaktadır.
Aşağıda belirtilen yönetmelikler doğrultusunda, belirtilen parametrelere göre toprak analizi yapılmaktadır.
 1. 03.08.2010 R.G. No: 27661 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 
 2. 08.06.2010 RG No: 27605 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ( Ek 1 ve Ek 2)
 3. 26/11/2005  RG 26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği  
Parametreler;
 • ICP-OES İle Metal Tayini (Si, Sb, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Se, Ag, Na, Sr, TI, Sn, Zn, K, V, Be, Li, Al, P, Ti)
 • LOİ (Yanma Kaybı) Tayini
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
 • BTEX (Benzen, Toluen,Etilenbenzen ve Ksilen) Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
 • Toplam Katı Madde
 • Mineral Yağlar / C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbon Muhtevasının Tayini
 • Toplam Organik Karbon Tayini
 • Çözünmüş Organik Karbon
 • Yağ-Gres
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde
 • Sülfat Tayini
 • Klorür Tayini
 • Fenol Tayini
 • Florür Tayini
 • Toplam Organik Karbon Tayini
 • Çözünmüş Organik Karbon