• 7/24 HİZMET
  7/24 HİZMET %100 müşteri memnuniyetini esas alan laboratuarımız zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak hızlı sonuçlar sunmayı ilke edinmiştir.
 • UZMAN PERSONEL
  UZMAN PERSONEL Eğitimli, konusunda uzman, deneyimli ve çevreye duyarlı personel kadromuz her geçen gün kendini geliştirmeye devam etmektedir.
 • HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR
  HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇLAR Son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuarımız müşterilerine daha çabuk ve daha güvenilir sonuçlar sunmaktadır.
Aşağıda belirtilen yönetmelikler doğrultusunda, belirtilen parametrelere göre deniz suyu analizi yapılmaktadır.
 1. 31.12.2004 R.G.No:25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 2. 09.01.2006 R.G No: 26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 
 3. 26.11.2005 R.G.No: 26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Ek-1 ve Ek-2
 4. 27.06.2009 R.G No 27271 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 
 5. 08.01.2006 tarih ve 26047 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 6. 13.06.2009 R.G No:27257 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Kapsamında
 7. 24.01.2007 R.G No:26413 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 

Parametreler;

 • pH Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Işık Geçirgenlik Metodu ile Secchi
 • Diski Derinliği Tayini
 • Amonyak Azotu Tayini
 • Toplam Askıda Katı Madde Tayini
 • Klorofil-a Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Nitrit Tayini
 • Ortofosfat Tayini
 • Toplam Fosfor
 • Anyonik Yüzey Aktif Madde (MBAS)
 • Fenol Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • ICP-OES İle Çözünmüş ve Toplam Metal Tayini (Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb, Ni, Cr, Ti)
 • Mineral Yağlar ve Türevleri,
 • Hidrokarbonların Tayini
 • Bulanıklık Tayini (Işık Geçirgenliği)
 • Fenoller
 • TRİX indeksi (Toplam Azot, Klorofil-a, %O2, Toplam Fosfor Azotu Tayininden Hesaplama Yöntemi)
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF)
 • Renk (RES (m-1))/(Spektrofotometrik Metot, Pt/Co)
 • Toplam Azot Diğer Azot Türevlerinden Hesaplama (Nitrit- N + Nitrat-N + Amonyak -N)
 • Toplam Pestisitler (Sadece Organoklorlu Pestisitler)
 • Serbest Siyanür Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Yüzer Madde
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Toplam Organik Karbon/ Çözünmüş Organik Karbon


 

Haberler

Online İşlemler